Kommunikalisten

Något vi om och om har fått lära oss under vår utbildning är vikten av goda relationer med media. Samtidigt som vi får höra om hur journalister skall vara på sin vakt då det kommer till att bli vänner med oss kommunikatörer/PR-människor, då vi har klara objektiv medan journalisten jobbar mer mot att få fram en sanning. Sanningen kan nog ofta uppfattas som något ganska så abstrakt. Det känns tråkigt att det måste finnas en konflikt mellan de två arbetsgrupperna samt att man lär sig om konflikten redan i skolan, speciellt när journalister ofta går över till att arbeta som kommunikatörer/PR-människor och kommunikatören mer och mer försöker producera eget journalistiskt material. I mitt huvud så blir det då självklart att det är bättre att vi lär av varandra istället för att ligga i konflikt.

Vi kommunikatörer lär oss tänka som journalister, eftersom vi ska serva med information (Swann 2014:96f), som journalisten sedan kan publicera i sin kanal, en kanal där målgrupper finns eller potentiella målgrupper. Kommunikatörer utbildas också i att producera egna ”nyheter” där organisationens intressen ligger i fokus (Swann 2014:97). Tidningarna drivs till klickjournalistik, där snabba beslut ska tas och massor med snabbt innehåll ska publiceras. Färre journalister på tidningarna och mer som hoppar över till kommunikationsbranschen (Hedmark 2015). Klickjournalistiken är ett hot mot demokratin (Anesten 2015), och jag tror faktiskt delvis att detta kan stämma. För vem ska göra den grävande opåverkade journalistiken när det alltid finns ett intresse som driver en nyhet, eller ett pressmeddelande eller innehåll i en viss riktning? I samma veva så finns det uppenbarligen en efterfrågan på denna typ av journalistik. Samtidigt så är vi människor duktiga på att fylla ut behov, så därför tror jag nog att vi kommer se en utveckling där man kan läsa djupgående reportage istället för notiser på aftonbladet till exempel. Kanske kommer det komma fram en ny slags journalist som driver över kommunikatörer till journalist-sidan och som lär sig hur kommunikatören arbetar och på så sätt utnyttjar detta så som kommunikatören utnyttjar journalistens arbetsmetoder.

Det är spännande med de som tillhandahåller nyhetsinnehåll på Facebook, som KIT som Bonnier äger (kit.se 2015). De skulle revolutionera nyhetsrapporteringen på nätet, det kan jag inte svara på om de faktiskt har, men de är kanske där och skrapar på ytan i alla fall. AJ+ är bedriver även de nyhetsrapportering på Facebook, med starkt fokus på innehåll (ajplus.net u.å), de drivs av Al Jazeera, som finansieras av Quatar (Sabbagh 2012). Som ni hör så finns alltid ett intresse bakom det mesta. Något som inte alltid kan vara helt okontroversiellt. SVT och public service börjar kännas som en rätt unik företeelse vi har här i Sverige. Samtidigt som ni hör att jag vill värna om den ”objektiva sanningen” som journalister ska arbeta med, så undrar man ju egentligen vad den är? Det är ju egentligen något som är baserat på normer och värderingar och allt där emellan nerlagt i en mixer som alltid står på, och i slänger man nya värderingar och normer stup i kvarten. Och då är vi tillbaka i journalist- vs. kommunikatörskampen. Denna kamp kommer ha en naturlig gång. Jämnbalans kommer säkert aldrig uppnås och den ena sidan kommer alltid försöka bevisa på hur det egna intresset ska stå i fokus medan den andra måste få arbeta med att belysa huruvida det är bra eller dåligt. Den kampen driver på utvecklingen framåt, det kanske är bra som det är?

 

Referenser:

ajplus.net. (u.å). ajplus.net. http://www.ajplus.net [Hämtad 2016-03-02]

Anesten, Oskar. (2015). Svt kultur – Mediekrisen sammanfattas i ny bok. http://www.svt.se/kultur/mediekrisen-sammanfattas-i-ny-bok [Hämtad 2016-03-02]

Hedmark, Lina. (2015). Svt öst – Fler kommunikatörer, färre journalister. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/fler-kommunikatorer-farre-journalister [Hämtad 2016-03-02]

kit.se. (2015). kit.se – Det här är kit. https://kit.se/2015/04/16/19936/det-har-ar-kit/ [Hämtad 2016-03-02]

Sabbagh, Dan. (2012). The Guardian – Al-Jazeera’s political independence questioned amid Qatar intervention http://www.theguardian.com/media/2012/sep/30/al-jazeera-independence-questioned-qatar [Hämtad 2016-03-02]

Swann, Patricia (2014) Cases in public relations management – the rise of social media and activism. 2a upplagan. Routledge

 

One thought on “Kommunikalisten

  1. Jag gillar allra bäst stycket där du skriver bl a “Kanske kommer det komma fram en ny slags journalist som driver över kommunikatörer till journalist-sidan och som lär sig hur kommunikatören arbetar och på så sätt utnyttjar detta så som kommunikatören utnyttjar journalistens arbetsmetoder.” Här är du något på spåren tror jag. Kan det här lyftas ytterligare genom teoretisk problematisering?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s