CSR-kappan

Jag gillar företag som tar ansvar och faktiskt visar att de gör det, så länge det inte är uppenbart skrytsamt. Om det är estetiskt tilltalande samt gjort på ett smidigt sätt så påverkas jag absolut. Lyckas man som företag dessutom tala till mina värderingar så kan du nästa ge dig på att jag på något sätt har köpt eller brukat de varor, tjänster eller service som detta företag innehar.

ww_header_copy
Bildkälla: Patagonia.com

Patagonia är ett sådant företag som med sina dokumentärfilmer lockar mig till att bli snudd till aktivist för varumärket. Bland annat sin Worn Wear- ”kampanj” (Patagonia u.å). För det är väl en kampanj men samtidigt så är det på något sätt en rörelse. Mikro-dokumentärfilmen som de släppte i samband med kampanjen beskriver flertalet individers bruk av Patagonias kläder och de historier som kläderna berättar (Patagonia 2013). Patagonia uppmanar att bromsa på konsumtionen och växa på ett hållbart sätt, istället för att växa på ett dåligt sätt i ett slit- och slängsamhälle (Mackinnon 2015). Lite motsägelsefullt ifrån ett företag på 2000-talet om ni frågar mig och säkert skulle även Kotler ha sina invändningar..

Susanne Sweet (2012) talar om CSR och hållbarhet som ett sätt att spara på resurserna för framtida generationer (Sweet 2012:135). Det handlar om konsumera mindre för att fotavtrycket inte ska påverka eftervärlden för mycket och kan man samtidigt lyckas med det men ändå växa som varumärke så har man lyckats menar Patagonias företrädare (New Yorker 2015). Sweet (2012:143) är också inne på hur det globala fotavtrycket finns som fokus inom ekonomin och man talar om kapitalism 4.0 eller ekologisk ekonomi som ett ansvar mot naturtillgångarna. Även Swann (2014) fyller i och pekar på hur aktivister har påskyndat företags ansvarstagande gentemot omvärlden och dess resurser (Swann 2014:41). Sweet (2012) och Swann (2014) är båda inne på hur man som företag bör arbeta för att tänka på eftervärlden.

Enligt mig ligger Patagonia lite före sin tid, eller i alla fall lite före sina konkurrenter. Medan Sweet (2012:143) nämner kapitalism 4.0 som relativt nya begrepp, så verkar det vara något som Patagonia starkt har anammat och de kliver in och gör anspråk på hållbarhetstänket som klädmärke. Samtidigt så fortsätter Patagonia att växa, trotts att de skänker bort 1% av sina vinster varje år (pymnts.com 2015). Samt att de aktivt åker ut och lagar folks gamla kläder istället för att be kunden handla nya. Marknadschefer världen över måste sitta och gapa över hur detta går ihop.

Samtidigt så känns det väldigt bakvänt att man kan driva företag som ska generera sälj och samtidigt rädda världen. Förbruka världens resurser men ändå rädda den iklädd Patagonias kläder, hur går en sådan sak egentligen ihop? Det handlar nog om symbolik, eller vad tror ni? Är CSR bara en kappa man kan klä på sig för att tillfredsställa en aktivistgrupp. Generera sälj gentemot en grupp som vill ta ställning genom det man ikläder sig. Jag köper alltså en symbol, ett ställningstagande. Genom att handla en vara som står för värderingar så konsumerar man på ett självuppfyllande sätt (Svensson & Östberg 2013:59). Patagonia har lyckats sälja varor till mig, de kanske också gör mycket gott? Jag skulle dock vara väldigt intresserad att se hur mycket ont som görs gentemot det goda? Samtidigt kvarstår det faktum att Patagonia arbetat med detta i över 20år medan andra företag bara vill sälja en produkt till mig utan att göra något för eftervärlden, i dessa tankebanor blir det ju lätt att välja vilket varumärke jag ska handla ifrån i mina ögon.

 

Referenser:

Mackinnon, J. B. (2015). Patagonia’s Anti-Growth Strategy. http://www.newyorker.com/business/currency/patagonias-anti-growth-strategy [Hämtad 2016-02-28]

Patagonia. (u.å). Worn Wear – The stories we wear.  http://wornwear.patagonia.com/  [Hämtad 2016-02-28]

Patagonia. (2013). Worn Wear: a Film About the Stories We Wear | Presented by Patagonia. https://www.youtube.com/watch?v=z20CjCim8DM [Hämtad 2016-02-28]

pymnts.com. (2015). Retail growth by not growing. http://www.pymnts.com/in-depth/2015/retail-growth-by-not-growing/ [Hämtad 2016-02-28]

Svensson, Peter. Östberg, Jacob. 2013. Marknadsföring, människor och interaktion. Lund: Studentlitteratur.

Swann, Patricia (2014) Cases in public relations management – the rise of social media and activism. 2a uppl. Routledge

Sweet, Susanne. (2012). Marknadsföring och konsumenter. I Borglund, Tommy, De Geer, Hans & Sweet, Susanne (red). Corporate Social Responsibility – En guide till företagets ansvar. Första upplagan. Stockholm: Författarna & Sanoma Utbildning AB

BILDKÄLLA

PATAGONIA.COM – http://www.patagonia.com/eu/enGB/common-threads/ [Hämtad 2016-03-31]

One thought on “CSR-kappan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s