Hur ska man förhålla sig?

 

Public relations, formar mer av vår vardag än vad vi tror. PR handlar om att influera via relationer. Alltså är vi bara fria från PR i begynnelsen av vårt liv samt när vi handlar genom impulser som är djupt fysiologiska, däribland kanske reptilhjärnan ska räknas in. För väldigt många av våra andra handlingar påverkas av vår historik med omgivningen, alltså blir det väldigt få med undantag för de barnen som växer upp med djuren i djungeln likt Mowgli som klarar sig oskadda från PR. Om nu inte djuren i skogen också utövar PR på Mowgli? Med tydlig risk om att uttala mig för djupt bortom min egen kapacitet så byter vi riktning inom ämnet. PR-utövare har skyldigheter och förhållningsregler, PR-taktiker kan lätt vändas till sin egen fördel och mörklägga konkurrenters verksamhet. Precis som media har skyldigheter att berätta om verkligheten så bör även PR-utövare känna en skyldighet att berätta om verkligheten.

PR och etik är ett spännande ämne, mycket baseras på vad som har skett med mänskligheten och vad som är normen hos den stora massan, vår gemensamma föreställning om vad som är norm kontra abnormt. Vilka förhållningsregler har företag idag? Enligt Windell (2012) så har medierna ett stort ansvar här då det kommer till deras rapportering, de har där makten att sätta agendan genom att det som rapporteras sedermera uppfattas som norm för hur företag ska bete sig (2012:17). Huruvida media verkligen påverkar normen eller mer följer den vet jag icke och vågar heller inte spekulera i det, men det kanske ligger något i det Windell (2012) pratar om. Lucas (2016) berättar om hur styrelserna misslyckas med sitt CSR arbete, vilket indirekt stödjer Windells (2012) resonemang om att medierna styr utgången för vad som blir företagens etiska norm. Ulf Sandström uttalar sig i Lucas (2016) artikel och menar att Sverige idag inte har en tillräckligt hård ansvarskultur. Själv tycker jag att man ganska ofta hör att det talas om ansvar i media. Dock så kanske det saknas opportunister som tar på sig ansvar i hopp om positiv publicitet. Jag läste nyligen om kvicksilvertunnorna i Sundsvalls hamn (Östberg 2016). Där ansvaret fortfarande inte är fastställt, demokrati tar tid. Ansvar tar tid, men i detta fall önskar man bara att någon tog på sig att sanera. Det skulle kanske till och med kunna generera bra PR att faktiskt ta ansvar för framtiden. Eller vad tror ni?

Det är nästan lite tabu att i Sverige försöka visa sig duktig och visa upp sin bra sida. Man misstros ganska så fort om man inte med tydlig förankring kan förklara varför man är bra på det man är bra på. Kanske är detta en av anledningarna till att PR ofta uppfattas som manipulativt och därför svartmålas. Även Coombs (2010) är inne på att PR har ett ganska taskigt ryckte och är även han inne på hur media framställer PR i sina kanaler (2010:19f). Så hur ska jag som framtida yrkesutövare ställa mig till detta då jag ska ut i arbetslivet och utöva det jag lärt mig? Känns ibland som man är i en hopplös spiral, där transparens förespråkas. Transparens, som mer verkar kunna fungera som ett strategiskt drag än ärlighet.

Källor:

Coombs, W Timothy & Holladay, Sherry (2010) PR Strategy and Application – Managing Influence. Första upplagan. West Sussex: Blackwell Publishing.

Lucas, Dan (2016) DN.se – Styrelserna brister i sitt etikarbete. http://www.dn.se/arkiv/dn-ekonomi/styrelserna-brister-i-sitt-etikarbete/ [Hämtad-02-22]

Winsell, Karolina. (2012). Företagens ansvar. I Borglund, Tommy, De Geer, Hans & Sweet, Susanne (red). Corporate Social Responsibility – En guide till företagets ansvar. Första upplagan. Stockholm: Författarna & Sanoma Utbildning AB. s, 11-30

Östberg, Anita (2016) Sundsvalls Tidning – Ärendet hos länsstyrelsen sedan 1960-talet – nu startas ny utredning om kvicksilvertunnorna i Sundsvallsbukten. http://www.st.nu/medelpad/sundsvall/arendet-hos-lansstyrelsen-sedan-1960-talet-nu-startas-ny-utredning-om-kvicksilvertunnorna-i-sundsvallsbukten [Hämtad 2016-02-24] 

 

One thought on “Hur ska man förhålla sig?

  1. I inlägget blir det snabb övergång till artikeln om styrelserna. Den skulle behöva ett lite mjukare och och tydligare introducerande. Intressant exempel.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s