Vilken sorts aktivist vill du bli? (tema 2)

Vem kan bli aktivist, och varför vill man eller vill man inte bli en? Behöver vi bli aktivister?

Varför känns det som att ordet ofta är synonymt med negativa gärningar? Kan det ha med nationalencyklopedins förklaring utav ordet:

“Aktivism, militant politisk rörelse som verkar för aktivt ingripande i krig eller aktivt motstånd mot t.ex. en ockupationsmakt.

Nationalencyklopedin 2016

Eller har det kanske med mitt eget bagage att göra? Nåväl, ni kanske inte alla är lika trångsynta som mig som i detta fall tidigare valt att ha ett ganska enkelspårigt förhållande till termen. Jag har förmodligen också influerats medias rapportering, hur man visar upp aktivism i TV-serier och filmer. Förmodligen blir jag influerad av alla dessa olika källor som spär på en bild av aktivisten som en person som bär kamouflage-färgat, mer än gärna bryter mot lagen och förmodligen har kastat något över ett kravallstaket samt blivit ”tårgasad” minst en gång i sitt liv. En stereotyp bild helt klart. Varför ska då jag bli en sådan?

Coombs och Holladay (2010:82) diskuterar flertalet definitioner av aktivism. Den jag fastnar för är den som Coombs och Holladay och även jag hämtat från från Smith och Furguson (2001:292) som menar att aktivister är organiserade och har i huvudsyfte att influera. Vilket känns lite mer mjukt än beskrivningen från nationalencyklopedin. Public relations ämnar också influera sina publics för framgångsrika relationer. Jag bör med tanke på min utbildning se på aktivister som individer som tagit ställning i en frågeställning. Borde jag inte sätta mig in i den aktiva publiken för att förstå den?

En hel radda frågor dyker upp. Vad gör aktivisten? På vilket sätt för denne fram sina argument? Får vi ens veta vad aktivisterna gör eller hamnar fokus ofta på de gärningar aktivisten begått i sin jakt på att influera?

Bör man bli en aktivist då, kommer jag verkligen få fram mitt budskap? Av den bild jag får i media så är det tveksamt. Vissa är människorättskämpar med all rätt. Andra är terrorister eller är de aktivister. Ja var går skiljelinjen? Detta har debatterats förut (SVT 2011). En del är så obetydliga att artiklarna går över i att handla om hur säkerheten har brustit hos DN och TT (DN 2011; SVT 2016), istället för att handla om vad aktivisterna har för budskap. Coombs och Holladay (2001:114f) för ett intressant resonemang om hur media väljer att rama in sina nyheter efter vad de tror är intressant för sin publik. Om jag spekulerar lite i fallen DN och TT så fann nog journalisterna nyhetsvärdet i det direkt geografiska närliggande än i det som aktivisterna ville förmedla och som också blir mer påtagligt 250 mil bort. Är det då värt det? Jag är rädd för att bli missförstådd, ha fel samt att det jag valt att stå för är falskt. Fredrik Wikingsson resonerar när han får liknande frågor i Babels studio (YouTube 2013), jag känner igen mig.

Jag ska ärligt säga att jag väldigt ofta brister i min kritik mot media och ofta ser till den enkla beskrivningen som matas ut. Aktivisten är si och så eftersom denne har handlat som den har gjort. Men varför? Nivåskattningen ser olika ut för olika delar av världen. Här i fredliga norden har vi svårt att relatera till krigshändelser därför tenderar vi att söka efter andra saker att ta ställning inom. Som miljön och en hållbar framtid för den kommande generationen. Det nämns att vi bojkottar vissa företag eller produkter på grund av vad de står för (Sweet 2012:162). Det är dock sällan aktivismen övergår i någon mer extrem handling känns det som och det är förmodligen sunt i alla fall i tider av fred.

Med internets framväxt så blir det också mer enkelt att ta ställning i frågor något som även Coombs och Holladay (2010:84,91) nämner. Kanske är det dags att bli en vardagsaktivist som står upp för fjuttiga saker på Twitter, bara för rucka lite på sin komfortzon det är ju trotts allt lättare nu än förut.

Källor:

Coombs, W Timothy & Holladay, Sherry (2010) PR Strategy and Application – Managing Influence. Första upplagan. West Sussex: Blackwell Publishing.

DN (2011) DN – Aktivister tog sig in i DN:s reception. http://www.dn.se/nyheter/sverige/aktivister-tog-sig-in-i-dns-reception/ [hämtad 2016-02-17]

NE (2016) Nationalencyklopedin – Aktivism http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/aktivism [hämtad 2016-02-17]

Smith, Michael F., & Ferguson, Denise P. (2001) Activism. I Heath, Robert L. (red). Handbook of public relations. Thousand Oaks, California. Sage Publications. s 291-300

SVT (2011) Erik Nielsen – “De är terrorister – inte aktivister”. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smaland/de-ar-terrorister-inte-aktivister [hämtad 2016-02-17]

SVT (2016) Helena Zachariasson – Demonstranter tog sig in på TT. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/uppgifter-demonstranter-har-tagit-sig-in-pa-tt [hämtad 2016-02-17]

Sweet, Susanne (2012) Marknadsföring och Konsumenter. I Borglund, Tommy, De Geer, Hans & Sweet, Susanne (red). Corporate Social Responsibility – En guide till företagets ansvar. Första upplagan. Stockholm: Författarna & Sanoma Utbildning AB.

YouTube (2013) Wikingsson om aktivism. https://www.youtube.com/watch?v=41Tq187xtzI [hämtad 2016-02-17]

 

One thought on “Vilken sorts aktivist vill du bli? (tema 2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s